Ca sĩ Nguyên Hà

Con ma

Fm# D A E7 Quanh đây ai kêu la, ng he như ngay trên thềm n hà Cm# D E7 Có khi nghĩ th ầm nhà mình có m a, đôi tay run run A D Áo trắng tinh k ia Fm# Cm# E7 Tranh ai treo b ên bờ...