Ca sĩ Westlife

Hey whatever

Bryan Thôi được, tôi không thể có quyền hành gì trong vũ trụ này Bơỉ vì tôi chỉ là một con người Và tôi có thể đọc những mảnh giấy này Nhưng tôi sẽ không nói vơí em tôi là ai Sh...

Where we are

Ở lại đi, hãy ở lại nơi em ở Và đừng để anh phải ra đi, Đừng để anh phải ra đi mà Chúng ta đã khiến mọi chuyện đi quá xa rồi Dừng lại em ơi Dừng ngay tại đây Chứ đừng ra đi thật...

Open your heart

Anh không có ý làm em thất vọng Em hãy tin vào điều đó Anh không biết điều gì đã đi qua tâm trí anh Nhưng bây giờ, em có thể thấy Anh đã chờ đợi quá lâu chỉ để nói cho em biết đ...
Tắt QC