Tìm kiếm bắt đầu bằng chữ 0-9

12h

Am Dm/D Mười hai giờ , rung hồi chuông vang réo rắt, Am Dm/D mười hai giờ , em hẹn tôi, mong mãi tới Am E Am Am mười hai giờ , trưa mừng tan ca nhớ, nhớ ...một người thương!. .....
Tắt QC