Tìm kiếm bắt đầu bằng chữ N

Người Ấy (C)

C G Hôm qua anh thấy... Ôi người ấy, Am Em Đang trong tay với... cô nào đấy F C Giật mình nhận ra không phải em, F G Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu C G Bao lâu ta đã ....không...
Tắt QC