Quên mật khẩu? | Đăng ký Đăng nhập bằng Facebook

[ Bảng hợp âm ] Tất cả 0...9 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Tuner ]

Bảng hợp âm Sol Thăng - La Giáng (G#/Ab)

      G#
      G#m
      G#6
      G#m6
      G#69
      G#7
      G#m7
      G#maj7
      G#7b5
      G#7#5
      G#m7b5
      G#7b9
      G#9
      G#m9
      G#maj9
      G#add9
      G#13
      G#sus2
      G#sus4
      G#dim
      G#dim7
      G#aug
      Ab
      Abm
      Ab6
      Abm6
      Ab69
      Ab7
      Abm7
      Abmaj7
      Ab7b5
      Ab7#5
      Abm7b5
      Ab7b9
      Ab9
      Abm9
      Abmaj9
      Abadd9
      Ab13
      Absus2
      Absus4
      Abdim
      Abdim7
      Abaug