Quên mật khẩu? | Đăng ký Đăng nhập bằng Facebook

[ Bảng hợp âm ] Tất cả 0...9 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Tuner ]

Bảng hợp âm Mi (E)

     E
     Em
     E6
     Em6
     E69
     E7
     Em7
     Emaj7
     E7b5
     E7#5
     Em7b5
     E7b9
     E9
     Em9
     Emaj9
     Eadd9
     E13
     Esus2
     Esus4
     Edim
     Edim7
     Eaug