Quên mật khẩu? | Đăng ký Đăng nhập bằng Facebook

[ Bảng hợp âm ] Tất cả 0...9 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Tuner ]

Bảng hợp âm Fa Thăng - Sol Giáng (F#/Gb)

     F#
     F#m
     F#6
     F#m6
     F#69
     F#7
     F#m7
     F#maj7
     F#7b5
     F#7#5
     F#m7b5
     F#7b9
     F#9
     F#m9
     F#maj9
     F#add9
     F#13
     F#sus2
     F#sus4
     F#dim
     F#dim7
     F#aug
     Gb
     Gbm
     Gb6
     Gbm6
     Gb69
     Gb7
     Gbm7
     Gbmaj7
     Gb7b5
     Gb7#5
     Gbm7b5
     Gb7b9
     Gb9
     Gbm9
     Gbmaj9
     Gbadd9
     Gb13
     Gbsus2
     Gbsus4
     Gbdim
     Gbdim7
     Gbaug