Quên mật khẩu? | Đăng ký Đăng nhập bằng Facebook

[ Bảng hợp âm ] Tất cả 0...9 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Tuner ]

Bảng hợp âm Đô Thăng - Rê Giáng (C#/Db)

     C#
     C#m
     C#6
     C#m6
     C#69
     C#7
     C#m7
     C#maj7
     C#7b5
     C#7#5
     C#m7b5
     C#7b9
     C#9
     C#m9
     C#maj9
     C#add9
     C#13
     C#sus2
     C#sus4
     C#dim
     C#dim7
     C#aug
     Db
     Dbm
     Db6
     Dbm6
     Db69
     Db7
     Dbm7
     Dbmaj7
     Db7b5
     Db7#5
     Dbm7b5
     Db7b9
     Db9
     Dbm9
     Dbmaj9
     Dbadd9
     Db13
     Dbsus2
     Dbsus4
     Dbdim
     Dbdim7
     Dbaug