Quên mật khẩu? | Đăng ký Đăng nhập bằng Facebook

[ Bảng hợp âm ] Tất cả 0...9 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Tuner ]

Bảng hợp âm Rê Thăng - Mi Giáng (D#/Eb)

     D#
     D#m
     D#6
     D#m6
     D#69
     D#7
     D#m7
     D#maj7
     D#7b5
     D#7#5
     D#m7b5
     D#7b9
     D#9
     D#m9
     D#maj9
     D#add9
     D#13
     D#sus2
     D#sus4
     D#dim
     D#dim7
     D#aug
     Eb
     Ebm
     Eb6
     Ebm6
     Eb69
     Eb7
     Ebm7
     Ebmaj7
     Eb7b5
     Eb7#5
     Ebm7b5
     Eb7b9
     Eb9
     Ebm9
     Ebmaj9
     Ebadd9
     Eb13
     Ebsus2
     Ebsus4
     Ebdim
     Ebdim7
     Ebaug