Quên mật khẩu? | Đăng ký Đăng nhập bằng Facebook

[ Bảng hợp âm ] Tất cả 0...9 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Tuner ]

Bảng hợp âm La Thăng - Si Giáng (A#/Bb)

      A#
      A#m
      A#6
      A#m6
      A#69
      A#7
      A#m7
      A#maj7
      A#7b5
      A#7#5
      A#m7b5
      A#7b9
      A#9
      A#m9
      A#maj9
      A#add9
      A#13
      A#sus2
      A#sus4
      A#dim
      A#dim7
      A#aug
      Bb
      Bbm
      Bb6
      Bbm6
      Bb69
      Bb7
      Bbm7
      Bbmaj7
      Bb7b5
      Bb7#5
      Bbm7b5
      Bb7b9
      Bb9
      Bbm9
      Bbmaj9
      Bbadd9
      Bb13
      Bbsus2
      Bbsus4
      Bbdim
      Bbdim7
      Bbaug